logotyp

Aktuality ZŠ

VÝUKA BUDE - DODÁVKA VODY 14. 5. 2021 BUDE DLE VYJÁDŘENÍ VHS ZAJIŠTĚNA

Ačkoli v ranních hodinách došlo k odstávce vody, dle vyjádření VHS by měla být do zahájení výuky dodávka zajištěna.

PREZENČNÍ VÝUKA PRO VŠECHNY ŽÁKY OD 17. 5. 2021

Od 17. 5. 2021 bude obnovena prezenční výuka ve všech třídách na obou stupních. Žákům bude umožněna osobní přítomnost ve škole při dodržení následujících podmínek:
 • povinnost absolvování antigenního testu 1x / týden
  • řádným testovacím termínem je vždy 1. vh v pondělí, testování probíhá ve třídě
  • kdo přijde poprvé do školy v jiný než řádný termín, je povinen podstoupit test v kanceláři
  • test je možné nahradit těmito doklady
   • pozitivní RT-PCR test ne starší 90 dnů po prodělaném onemocnění covid-19
   • negativní AG test ne starší 72 h
   • negativní RT-PCR test ne starší 7 dnů
   • certifikát prokazující alespoň 14 dní po ukončení očkovacího schématu na covid-19
 • povinnost ochrany nosu a úst v interiéru školy alespoň chirurgickou rouškou nebo vyšším stupněm ochrany
 • na školním pozemku je možná přítomnost žáků bez ochrany dýchacích cest při dodržení alespoň 2m rozestupů
 • TV je možno konat pouze ve venkovních prostorách areálu školy nebo extravilánu bez ochrany dýchacích cest
Nedodržování těchto podmínek je důvodem k vyloučení z prezenční výuky bez nároku na distanční výuku. Distanční výuka bude zajištěna pouze v případě nadpoloviční nepřítomnosti žáků dané třídy.
Zákonný zástupce má právo omluvit nepřítomnost žáka, pokud s těmito opatřeními nesouhlasí. Absence se započítává do celkového počtu absencí. Překročení absence 100 vh může být podnětem ke komisionálnímu přezkoušení žáka.

Od stejného dne se opět začínají žáci přezouvat v šatnách. Homogenita skupin bude doporučena, avšak již ne povinná.

Od pondělí bude rovněž obnovena činnost ranní družiny. Při prvním nástupu v týdnu do ranní družiny, se dostaví žáci se zákonným zástupcem do kanceláře školy, kde se žáci otestují, nebo se prokáží příslušným dokladem, nebo jim bude potvrzeno testování ze školy. Následně zákonný zástupce odvede dítě do šk. družiny a předá vychovatelce potvrzení z kanceláře.

Odevzdání zápisových lístků po zveřejnění seznamu přijatých na SŠ (vč. víceletých gymnázií)

Vážení zákonní zástupci žáků, kteří budou přijati na SŠ (vč. víceletých gymnázií),

dovolujeme si Vás informovat, že pokud Vaše dítě bude přijato na SŠ nebo víceleté gymnázium, je nutné do 10 dnů od zveřejnění seznamu přijatých podat nové škole Zápisový lístek ke vzdělávání ve SŠ (oficiální tiskopis). Žáci 9. ročníků ho již obdrželi, ostatním bude vydán na vyžádání v kanceláři školy. Termín převzetí si prosím domluvte telefonicky alespoň den předem na tel. 731 449 243 v čase 7 - 14h.

Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

Biologická olympiáda - postup do krajského kola!

Krajské kolo Biologické olympiády

Matematická olympiáda - reprezentace šesťáků

Okresní kolo Matematické olympiády

Parkurové hřiště - Škola a obec zvou ke spolupráci

Podrobné informacePodrobné informace

Kodex distanční výuky - připomenutí pravidel

Pro žáky, učitele a rodičePro žáky, učitele a rodiče

Přípravná třída v Kostelci

Přípravná třída na rok 2021/22 v KostelciPřípravná třída na rok 2021/22 v Kostelci

Poradna Modré dveře Říčany a Kostelec

Psychoterapie - problémy s distanční výukou Psychoterapie - problémy s distanční výukou

Další kontakty:
Telefon - 1.stupeň 734 449 421
Mobil – jídelna: 733 179 457
Mobil - vedoucí vychovatelka 734 303 203
Výchovná poradkyně
Mgr. Volíková denně do 16h:
kamila.volikova@zs-mukarov.cz
E-mail školní družiny : druzina@zs-mukarov.cz
E-mail: lukas.kohoutek@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov
Školní 88


251 62 Mukařov
IČO : 70986444
Bankovní spojení: 27-9627610217/0100
Mobil - ředitel: 731 449 243
Datová schránka: tqtmp2q
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy