logotyp

Aktuality ZŠ

Slučování 5. ročníků a dělení 1. ročníků

Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na dnešní setkání přes MS Teams si Vás dovolujeme informovat, že z organizačních důvodů od nového školního roku dojde ke sloučení 5. ročníků do tří 6. ročníků a rozdělení stávajících tří 1. ročníků do čtyř 2. ročníků.

Abychom ke všem žákům a třídám přistupovali spravedlivě, nebudeme rozdělovat/skládat pouze jednu skupinu formou "přílepků", ale třídy budou sestaveny zcela nově (v každé nové třídě bude cca 25 %, resp. 33 % žáků z každé původní třídy), aby došlo k vytvoření srovnatelných třídních kolektivů na základě následujících kritérií:
  • pohlaví
  • školní úspěšnost
  • stupeň/složitost podpůrných opatření
  • kritické vazby (extrémně konfliktní i podpůrné)
Jako pomocné kritérium může být zohledněno také bydliště žáků (opět z hlediska rovnoměrného zastoupení).

Žáci budou s novým rozdělením seznámeni ve ST 23. 6. 2021 při slavnostním rozřazovacím rituálu "Moudrý klobouk" (jaký známe z Harryho Pottera). Zákonní zástupci, kteří vyplní ve formuláři od třídních učitelů souhlas s uveřejněním svého dítěte (zašleme do konce týdne), obdrží následně soupisku žáků třídy, do které bude jejich dítě chodit (opět pouze těch dětí, jejichž zákonní zástupci vyslovili stejný souhlas).

Pro žáky budoucích 6. ročníků bude realizován adaptační kurz v termínu 1. - 3. 9. 2021. Přihlášky rozešlou třídní učitelé.
Pro žáky budoucích 2. ročníků bude třídními učiteli realizován ve stejném termínu adaptační program v areálu školy, příp. formou výletu s adaptačními prvky.

Jsme si vědomi emoční náročnosti a citlivosti této změny. Pro její hladký průběh se snažíme dělat maximum.

Děkujeme za pochopení a Vaše podněty vzešlé z kultivované online diskuse, které jsme zohlednili i v tomto sdělení.

Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - UČITEL*KA 2. STUPNĚ (ČJ, AJ, NJ, TV a další)


Rádi pracujete se staršími žáky, záleží Vám na dobrém klimatu třídy a zároveň chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.
POŽADUJEME ● příslušné VŠ pedagogické vzdělání (nebo jeho doplnění v přiměřené lhůtě)● připravenost být ...

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - UČITEL*KA 1. (malo)TŘÍDY (BABICE)


Rádi pracujete s menšími dětmi, záleží Vám na dobrém klimatu třídy, chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence a být při své práci značně autonomní?  Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.
POŽADUJEME ● příslušné VŠ pedagogické vzdělání (nebo jeho doplnění v přiměřené ...

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - UČITEL*KA 1. STUPNĚ


Rádi pracujete s menšími dětmi, záleží Vám na dobrém klimatu třídy, chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence a být při své práci značně autonomní?  Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.
POŽADUJEME ● příslušné VŠ pedagogické vzdělání (nebo jeho doplnění v přiměřené ...

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ JÍDELNA V DOBĚ ŘEDITELSKÉHO VOLNA 28. - 30. 6. 2021

Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na vyhlášení ředitelského volna v době od 28. do 30. 6. 2021 Vám nabízíme možnost umístit žáky 1. stupně do školní družiny od 8 do max. 17 h. Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte do 20.6. 2021 tento formulář.
Dopolední ŠD je zdarma, odpolední za 20,-/den pro žáky nepřihlášené do ŠD.

Alternativou je také využití příměstského tábora pořádaného KKCM.

V době ředitelského volna bude v provozu také školní jídelna. Pokud máte o školní obědy zájem, stačí je neodhlásit. Oběd bude možné konzumovat na místě, nebo si odnést v jídlonosiči.

Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel


ŘEDITELSKÉ VOLNO 28. - 30. 6. 2021 + VYSVĚDČENÍ 25. 6. 2021

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s § 24 odst. 2 šk. zákona vyhlašuji pro žáky z organizačních důvodů školy v období 28. - 30. 6. 2021 tři dny "ředitelského" volna.

Učitelé se budou v tomto termínu vzdělávat v oblasti formativního hodnocení, které bude od září postupně zaváděno jako jeden z pilířů naší vzdělávací strategie, a také v oblasti prevence školního šikanování z důvodu zvyšování bezpečného klimatu tříd a školy. Nakonec pak v dovednostech vedení adaptačních/stmelovacích kurzů, které budou realizovány na začátku šk. roku.
Na dny ředitelského volna bude v provozu školní jídelna i školní družina. Podmínky jsou zveřejněny v samostatném příspěvku.

Vysvědčení bude proto vydáváno již v PÁ 25.6.2021.
V den vydávání vysvědčení nebude v provozu školní jídelna ani školní družina. Školní den skončí po společném focení všech žáků v cca 9:15.

Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

PLATBY ZA OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k postupnému návratu žáků do školy došlo u některých z Vás k posunu plateb za obědy. Standardně se platba provádí tak, aby k poslednímu dni předcházejícího měsíce byla připsána na účet školy, tj. nejlépe platbu realizovat nejpozději k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

Nyní jsme ale před prázdninami, během kterých budeme měnit účet pro platby a pravděpodobně i systém pro přihlašování stravy. Prosím Vás proto, abyste zrušili své trvalé příkazy.

Kdo jste se s platbou na červen opozdili, proveďte prosím úhradu do čtvrtka, aby ji bylo možné v pátek stáhnout z bankovnictví a načíst do softwaru jídelny. Platba musí být opatřena variabilním symbolem a jménem strávníka.

V případě, že by nastaly nějaké komplikace, kontaktujte vedoucí šk. jídelny ohledně dalšího postupu.

Děkuji.

Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ŠKOLNÍK


Jste kutil všeho druhu a hledáte flexibilní práci, která Vás bude bavit? Do kolektivu ZŠ Mukařov hledáme posilu do týmu. POŽADUJEME ● zodpovědnost, samostatnost a spolehlivost● znalost BOZP● časovou flexibilitu● optimistický přístup k práci● spolupráci na technickém chodu školy● manuální a ...

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY


Máte zkušenost s prací v jídelně nebo vás tato práce láká? Do kolektivu kuchařek na ZŠ Mukařov hledáme posilu do týmu.
POŽADUJEME ● praxi / vyučení v oboru kuchař a zkušenosti s vedením kolektivu● uživatelské znalosti práce na počítači - Word, Excel● znalost hygienických a provozních ...

DEMENTI POMLOUVAČNÝCH VÝROKŮ

Vážení spoluobčané, zákonní zástupci, kolegové,

reaguji touto cestou na pomlouvačné zprávy, že dlouholeté vedoucí školní jídelny pí. Haně Krutské byl okamžitě zrušen pracovní poměr, nebo ...

ZMĚNA KONCE VYUČOVÁNÍ 1. 6. 2021 - MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Vážení zákonní zástupci,

dne 1. června 2021 na Mezinárodní den dětí bude ve škole upraveno vyučování tak, aby po celý den, příp. na část dne, mohli být žáci se svými třídními učiteli a ...

2. kola přijímacích řízení pro žáky 9.tříd.

Na portálu Atlas školství je zveřejněno 2. kolo přijímacího řízení v profilech středních škol, které toto kolo vyhlašují. Ve vyhledávacím filtru je možné zadat volbu „zobrazovat pouze školy ...

PODMÍNKY PRO KROUŽKY V RÁMCI AREÁLU ŠKOLY OD 24. 5. 2021

Každý pořadatel
vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich ...

VÝSLEDEK ZÁPISŮ - 1. VLNA A PLÁN 2. VLNY

Vážení zákonní zástupci žadatelů o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Mukařov,

na základě splnění zákonného kritéria (spádovost školy, tj. školský obvod Mukařov a Babice) a pomocných kritérií (tj. sourozenec na ZŠ Mukařov, odklad povinné školní docházky z roku 2020/21 na ZŠ Mukařov nebo je žadatel dítětem pg. zaměstnance školy), byli v 1. vlně přijati uchazeči s těmito ...

Biologická olympiáda - postup do krajského kola!

Krajské kolo Biologické olympiády

Matematická olympiáda - reprezentace šesťáků

Okresní kolo Matematické olympiády

Parkurové hřiště - Škola a obec zvou ke spolupráci

Podrobné informacePodrobné informace

Přípravná třída v Kostelci

Přípravná třída na rok 2021/22 v KostelciPřípravná třída na rok 2021/22 v Kostelci

Poradna Modré dveře Říčany a Kostelec

Psychoterapie - problémy s distanční výukou Psychoterapie - problémy s distanční výukou

Další kontakty:
Telefon - 1.stupeň 734 449 421
Mobil – jídelna: 733 179 457
Mobil - vedoucí vychovatelka 734 303 203
Výchovná poradkyně
Mgr. Volíková denně do 16h:
kamila.volikova@zs-mukarov.cz
E-mail školní družiny : druzina@zs-mukarov.cz
E-mail: lukas.kohoutek@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov
Školní 88


251 62 Mukařov
IČO : 70986444
Bankovní spojení: 27-9627610217/0100
Mobil - ředitel: 731 449 243
Datová schránka: tqtmp2q
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy