logotyp

Otevření školy pro žáky 1.a 2. tříd od 18.11.

13.11. 2020

Provoz základních škol

— Je povolena osobní přítomnost:
• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol
za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021
zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku
(tzv. malotřídní škola),
• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy
a
• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
— Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním
způsobem.
— Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),
u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

— Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Doporučuje se organizovat příchod, odchod
a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu
mezi žáky z různých tříd.
— Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve
škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu
ve škole.
— Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
i mimo areál školy.
— Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém
vzduchu podle možností školy.
— Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny.
— Je umožněn provoz školního klubu při základních školách
při zdravotnickém zařízení.
— Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení
vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Školní stravování

— Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz
se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které
neslouží pro veřejnost.
— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na
4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více
osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup
minimálně 2 metry),
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než
je míst k sezení,
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky
z různých tříd,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze
žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní
na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí
strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).
— Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný
oběd.
— Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách
školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace
stravy.

Žádáme rodiče dětí 1.a 2.tříd, kteří mají zájem o obědy pro své děti, aby se neprodleně přihlásili u vedoucí školní jídelny.

Od 18.11.2020 je výdejní místo pro cizí strávníky a děti v distanční výuce přesunuto opět na původní místo - vchod od fotbalového hřiště.

Zpět

Další kontakty:
Telefon - 1.stupeň 734 449 421
Mobil – jídelna: 733 179 457
Mobil - vedoucí vychovatelka 734 303 203
Výchovná poradkyně
Mgr. Volíková denně do 16h:
kamila.volikova@zs-mukarov.cz
E-mail školní družiny : druzina@zs-mukarov.cz
E-mail: jana.novotna@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov
Školní 88


251 62 Mukařov
IČO : 70986444
Bankovní spojení: 27-9627610217/0100
Mobil - ředitelka: 731 449 243
Datová schránka: tqtmp2q
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy