logotyp

REAKCE NA PODNĚTY K ROZDĚLOVÁNÍ / SLUČOVÁNÍ TŘÍD


Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k dotazům na výslednou podobu rozdělení, resp. sloučení budoucích 2. a 6. ročníků uvádíme následující.
  • cílem rozdělení / sloučení je provozně nutná optimalizace kapacit tříd a zároveň vytvoření bezpečných podmínek pro efektivní učení dětí v následujících 4 letech
  • třídy byly záměrně sestavovány tak, aby byly v každé rovnoměrně zastoupeni "tahouni" i "slabší žáci" a aby nikdo nebyl znezvýhodněn oproti ostatním při formování nového kolektivu (proto nebyla jedna třída rozdělena / složena jako "přílepek" k/z ostatním/ch, ale vznikají nové kolektivy, ve kterých je zastoupeno vždy přibližně 25 %, resp. 33 % žáků z každé původní třídy)
  • proces rozdělení / sloučení probíhal na základě předem daných kritérií definovaných vedením školy (pohlaví, školní úspěšnost, stupeň podpůrných opatření, kritické vazby)
  • na základě podnětů od rodičů bylo jako pomocné kritérium zvoleno v případech, kdy to bylo alespoň trochu možné, také bydliště (obec, tedy aby ve třídě byli alespoň dva žáci ze stejné/blízké obce)
  • za kritickou vazbu bylo považováno, když je dítě s někým v ostrém konfliktu, nebo naopak když je sociálně méně obratné v navazování nových kamarádských vztahů
  • u ostatních dětí nebylo kapacitně možné přihlížet ke stávajícím kamarádstvím, neboť i tak jsme se dostali na samou hranu kombinací sestav tříd
  • zároveň však ani nebyli kamarádi záměrně rozdělováni (pokud nešlo o kritickou vazbu k jiným žákům)
  • pokud nebyla identifikována kritická vazba, byli sourozenci rozděleni do různých tříd, aby se mohli ve škole rozvíjet a navazovat vztahy samostatně, nezávisle na sobě (při rozdělení sourozenců, pokud se nejedná o silně závislý vztah, převažují benefity nad zápory, nejedná se o "černobílou" situaci)
  • do procesu byli kromě vedení školy zapojeni stávající třídní učitelé, a to jak ve fázi poskytování informací o jednotlivých kritériích, tak ve fázi finalizace budoucích třídních sestav, neboť třídní učitelé nejen že znají žáky a jejich chování ve škole, ale také zohledňují informace, které jim o dětech poskytujete jako zákonní zástupci
Současně Vás žádáme o pochopení, že do procesu rozdělování žáků do tříd nemůžete být zahrnuti jako rodiče jiným než shora uvedeným způsobem, neboť Vám nesmíme poskytovat informace o žádném jiném dítěti, než právě o tom Vašem. Sestavení tříd je proto plně v kompetenci školy vzhledem k dosahování cílů pedagogického procesu.

Závěrem se důrazně ohrazujeme proti vulgárním výpadům a vtahování soukromého života pracovníků vedení školy a učitelů do této jejich profesní úlohy některými lidmi na sociálních sítích, v e-mailech a dokonce i telefonicky do kanceláře školy. Upozorňujeme dotyčné, že některé výroky naplňují znaky podněcování k trestnému činu (§ 364 tr. zák.), zásahu do práv na ochranu osobnosti (§ 81 obč. zák.), či přestupku proti občanskému soužití (§ 49 přestupkového zák.) a mohou být postoupeny orgánům činným v trestním řízení, přestupkové komisi či může být školou i dotčenými osobami vymáhána náhrada vzniklé újmy. Vyzýváme proto dotyčné osoby, aby tohoto svého chování zanechaly.

Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

Zpět

Kontakty:
Tel - kancelář: 731 449 243
Tel - jídelna: 733 179 457

Datová schránka: tqtmp2q
Podatelna: zs-mukarov@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
Školní 88
251 62 Mukařov

IČ: 70986444
Bankovní spojení: 2701980426/2010
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy