logotyp

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Hygienická opatření:
Rouška je povinná pro všechny děti i dospělé ve společných prostorách školy.
Každý žák musí mít 2 roušky a sáček.
Dezinfekce rukou vždy u vchodu , ve třídě, na toaletách, v jídelně a v družině.
Žáci s příznaky infekčního onemocnění nebudou vpuštěni do školy. Žák, u kterého se objeví příznaky respiračního onemocnění bude asistentkou odveden do izolační místnosti, ihned bude vyrozuměn zákonný zástupce , který ho odvede a zajistí vyšetření odborným lékařem.
Žáci se vzájemně nemísí, o přestávkách se pohybují ve společných prostorách výjimečně. Učitelé tolerují návštěvu toalet během vyučovacích hodin. Provozní zaměstnanci v tuto dobu dohlíží na dezinfekci těchto prostor.
V jídelně v době obědů nad žáky vykonávají dozor všichni pedagogičtí pracovníci dle stanoveného rozvrhu. Ti zajistí, aby se žáci nedotýkali jiných předmětů než vlastních talířů, sklenic a příborů. Před vstupem do jídelny dohlédnou na dezinfekci rukou. Zároveň hlídají, aby se děti vzájemně nemíchaly a zachovávaly stanovené rozestupy. Kromě samotného jídla mají děti v jídelně stále roušku.
Pokud děti trpí nějakou alergií spojenou s respiračními problémy, je třeba o tomto informovat třídního učitele prostřednictvím potvrzení od dětského nebo odborného lékaře. Stejně tak musí být škola informována o případných problémech dětí spojených s nošením roušky či dezinfekcí rukou.
Žádáme rodiče, aby i oni poučili své děti o hygienických opatřeních mimo školu.
Při návratu po nemoci do školy je třeba odevzdat vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti, které nahrazuje potvrzení od lékaře.

Zpět

Další kontakty:
Telefon - 1.stupeň 734 449 421
Mobil – jídelna: 733 179 457
Mobil - vedoucí vychovatelka 734 303 203
Výchovná poradkyně
Mgr. Volíková denně do 16h:
kamila.volikova@zs-mukarov.cz
E-mail školní družiny : druzina@zs-mukarov.cz
E-mail: lukas.kohoutek@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov
Školní 88


251 62 Mukařov
IČO : 70986444
Bankovní spojení: 27-9627610217/0100
Mobil - ředitel: 731 449 243
Datová schránka: tqtmp2q
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy