logotyp

Slučování 5. ročníků a dělení 1. ročníků

Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na dnešní setkání přes MS Teams si Vás dovolujeme informovat, že z organizačních důvodů od nového školního roku dojde ke sloučení 5. ročníků do tří 6. ročníků a rozdělení stávajících tří 1. ročníků do čtyř 2. ročníků.

Abychom ke všem žákům a třídám přistupovali spravedlivě, nebudeme rozdělovat/skládat pouze jednu skupinu formou "přílepků", ale třídy budou sestaveny zcela nově (v každé nové třídě bude cca 25 %, resp. 33 % žáků z každé původní třídy), aby došlo k vytvoření srovnatelných třídních kolektivů na základě následujících kritérií:
  • pohlaví
  • školní úspěšnost
  • stupeň/složitost podpůrných opatření
  • kritické vazby (extrémně konfliktní i podpůrné)
Jako pomocné kritérium může být zohledněno také bydliště žáků (opět z hlediska rovnoměrného zastoupení).

Žáci budou s novým rozdělením seznámeni ve ST 23. 6. 2021 při slavnostním rozřazovacím rituálu "Moudrý klobouk" (jaký známe z Harryho Pottera). Zákonní zástupci, kteří vyplní ve formuláři od třídních učitelů souhlas s uveřejněním svého dítěte (zašleme do konce týdne), obdrží následně soupisku žáků třídy, do které bude jejich dítě chodit (opět pouze těch dětí, jejichž zákonní zástupci vyslovili stejný souhlas).

Pro žáky budoucích 6. ročníků bude realizován adaptační kurz v termínu 1. - 3. 9. 2021. Přihlášky rozešlou třídní učitelé.
Pro žáky budoucích 2. ročníků bude třídními učiteli realizován ve stejném termínu adaptační program v areálu školy, příp. formou výletu s adaptačními prvky.

Jsme si vědomi emoční náročnosti a citlivosti této změny. Pro její hladký průběh se snažíme dělat maximum.

Děkujeme za pochopení a Vaše podněty vzešlé z kultivované online diskuse, které jsme zohlednili i v tomto sdělení.

Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

Zpět

Další kontakty:
Telefon - 1.stupeň 734 449 421
Mobil – jídelna: 733 179 457
Mobil - vedoucí vychovatelka 734 303 203
Výchovná poradkyně
Mgr. Volíková denně do 16h:
kamila.volikova@zs-mukarov.cz
E-mail školní družiny : druzina@zs-mukarov.cz
E-mail: lukas.kohoutek@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov
Školní 88


251 62 Mukařov
IČO : 70986444
Bankovní spojení: 27-9627610217/0100
Mobil - ředitel: 731 449 243
Datová schránka: tqtmp2q
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy