logotyp

Testování uchazečů o studium na SŠ a víceletá gymnázia (aktualizace)

Vážení zákonní zástupci,

dovolujeme si Vás informovat, že v souladu s Mimořádným opatřením Ministertva zdravotnictví ČR je každý uchazeč o studium na SŠ a víceletých gymnáziích povinen předložit v den konání přijímací zkoušky na dané škole potvrzení o negativním testu na covid-19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech před konáním zkoušky a zároveň nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19.

Pokud má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba rovněž předložit negativní test ne starší 7 dnů.

Uchazeči, příp. nárokové podporující osobě, kteří se neprokáží negativním testem na covid-19, nebude umožněn přístup ke konání přijímací zkoušky.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Uchazeči z řad našich žáků mohou absolvovat antigenní test v naší škole a škola jim vystaví potvrzení o výsledku testu.

Rozpis termínů testování v naší škole na základě pokynu MŠMT:
  • 9. ročníky - ÚT 27.4. 14:00 - sraz v kmenových třídách (vstup přes hlavní vchod staré budovy)
  • 5.A, 5.B - ČT 29.4. při ranním testování (potvrzení se vystavuje na vyžádání)
  • 5.C, 5.D, 7. ročníky - ČT 29.4. 14:00 - sraz před hlavním vchodem staré budovy
  • 9. ročníky s konáním přijímací zkoušky 5.-6.5. - ČT 29.4. 14:00 - sraz před hlavním vchodem staré budovy
Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušky v pozdějším termínu než 6.5. nebo zkoušku v náhradním termínu, budou mít možnost otestovat se v individuálně dohodnutém termínu (doporučujeme 7 dní před termínem přijímací zkoušky). Termín si domluvte alespoň den předem s paní asistentkou na tel. 731 449 243 v úředních hodinách, tj. 7-14 h.

Testovaní žáci nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19 a musí dodržovat hygienická opatření (řádně nasazené roušky/respirátory, dezinfekce rukou po vstupu do budovy, odstup od jiných skupin žáků).

Možnosti nahrazení potvrzení:
  • laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (pozitivní RT-PCR / POC antigenní test, který není starší 90 dnů)
  • doklad o negativním POC antigenním nebo RT-PCR testu, který není starší 7 dnů a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb
  • certifikát MZČR o provedeném očkování na covid-19 prokazující alespoň 14 dnů od ukončení očkovacího schématu
Všem uchazečům přejeme negativní výsledky covid-19 testů a pozitivní výsledky přijímacích zkoušek.

Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

Zpět

Další kontakty:
Telefon - 1.stupeň 734 449 421
Mobil – jídelna: 733 179 457
Mobil - vedoucí vychovatelka 734 303 203
Výchovná poradkyně
Mgr. Volíková denně do 16h:
kamila.volikova@zs-mukarov.cz
E-mail školní družiny : druzina@zs-mukarov.cz
E-mail: lukas.kohoutek@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov
Školní 88


251 62 Mukařov
IČO : 70986444
Bankovní spojení: 27-9627610217/0100
Mobil - ředitel: 731 449 243
Datová schránka: tqtmp2q
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy