logotyp
 • image 4
 • image 5
 • image 6
 • image 7
 • image 9
 • image 10

Výuka 1.stupeň školy - 25.5.2020

Základní škola Mukařov otevírá školu od 25.5.2020 pro žáky 1.stupně

za následujících podmínek:

 

 1. Žák přijde do školy  za doprovodu zákonného zástupce / rodinného příslušníka (nejdříve v 7,45), ústa zakrytá rouškou, bude mít další roušku s sebou, sáček na uložení použité roušky a prozatím dne 25.5. i Potvrzení o bezinfekčnosti (ke stažení na stránkách školy).
 2. Žáka vyzvedne pedagogický pracovník, který zkontroluje jeho teplotu, předepsané roušky a sáček. Pokud bude žákovi naměřena vyšší teplota nebo nebude splněna podmínka roušek, nebude dítě do budovy vpuštěno a zákonný zástupce si ho bude muset v co nejkratší době vyzvednout.Poté odvede žáka do budovy, kde si žák důkladně omyje ruce a ošetří desinfekcí.
 3. Ve třídě se žák posadí na vyhrazené místo a nadále dbá pokynů pedagogického pracovníka.
 4. Výuky by se neměl účastnit žák, který patří do rizikové skupiny = společná domácnost se seniorem nad 65 let věku, s chronickým onemocněním plic, s dýchacími potížemi (astma, alergie), s onemocněním srdce, s poruchou imunitního systému, s těžkou obezitou, s diabetem, s chronickým onemocněním ledvin a jater.
 5. Výuka bude probíhat do 11:50 a bude upravena dle potřeby. Rozvrh obdrží žáci 25.5.2020.
 6. Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků na naší škole vzhledem k velikosti tříd a ke splnění daných podmínek může být 10 - 12. Skupiny jsou po celou dobu výuky (do 30.6.2020) neměnné. Žáka nelze zařadit do žádné skupiny později, než k 25.5.2020.
 7. Absenci delší než 3 dny je třeba písemně doložit společně s informací, zda bude žák nadále do školy docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.
 8. Smyslem vzdělávacích aktivit v  této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 9. Škola není schopna zajistit stravování za stanovených bezpečnostních podmínek. Dle metodiky MŠMT školní jídelna nevaří, žáci si mohou do školy přinést jídlo vlastní v krabičce a s vlastním příborem.
 10. Vzhledem k tomu, že vyučující jednotlivých předmětů pokračují ve výuce na dálku, bude dopolední výuka zajištěna ostatními pedagogickými pracovníky. Ti budou určeni až na základě prokázaného zájmu o výuku.
 11. Odpolední činnost bude stanovena až na základě zájmu a při zjištění personálních možností školy. Je tedy možné, že tuto činnost nebude škola schopna zajistit.
 12. Zákonní zástupci sdělí svým třídním učitelům bezodkladně svůj zájem na školním vzdělávání svých dětí, nejpozději však do 18.5.2020. Vzhledem k nutnosti organizace provozu nebude na pozdější zájem brán zřetel.

 

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mukarov.cz

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy