logotyp
  • image 4
  • image 5
  • image 6
  • image 7
  • image 9
  • image 10

Domácí výuka na dálku - instrukce

Domácí výuka na dálku

 
  • domácí výuka na 1.stupni probíhá dle domluvy zákonných zástupců s třídními učiteli
  • k domácí výuce slouží e-žákovská , emailové skupiny , WhatsApp,  odkazy na prověřené internetové stránky
  • pro lepší orientaci bude obsah výuky zveřejněn již v předmětu zprávy (e-žákovská, email)
  • zadání učiva ve třídách 2.stupně bude zadáno vždy během úterý na období do pátku (12 hodin) , přičemž vypracovaná zadání mohou být zasílána vyučujícímu průběžně po celou dobu tohoto období ve formě, na jaké se všichni zúčastnění dohodnou. Pondělí slouží učiteli na konečné vyhodnocení práce a přípravu práce další. Výuka předmětů, které nepatří mezi hlavní, bude probíhat  v jiné formě (menší rozsah, delší časové období na vypracování).

Upozornění pro rodiče žáků z vyšších ročníků 1.stupně a žáků 2.stupně :
Výuka se týká především žáků samotných, není třeba dlouhé přítomnosti rodičů při jejich učení. Smyslem výuky není odevzdávání bezchybných cvičení , která opravujete vy, rodiče. Smyslem je informace vyučujících o chybovosti a jejich následná práce s chybou. Při této výuce bude oceňována aktivita a snaha dětí při samostatné práci.

Směřujte své děti k samostatnosti při práci a odpovědnosti k práci. Určete dětem denní dobu, v kterou se mají výukou zabývat. Nezapomeňte na přestávky k odpočinku a svačině. V případě nutnosti rozvrhněte a určete tuto dobu pro konkrétní předměty. Naučte své děti komunikovat s vyučujícím a řešení jejich problémů s výukou přímo s nimi.

Zasahujte do jejich výuky pouze v krajním případě , nesuplujte práci učitele. Pokud se nepovede nějakou látku tímto způsobem dostatečně probrat, jistě se k tomu najde čas po návratu do školy. Učební plány lze v tomto případě upravit a rozložit, aby byla látka dostatečně a kvalitně probrána v dalším vyučujícím období.

 Za všechny pedagogické pracovníky školy 

Vedení školy

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mukarov.cz

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy