logotyp

O škole Mukařov

Základní škola Mukařov

Základní škola MukařovZákladní škola Mukařov je úplná škola s 9 ročníky. Je umístěna v klidném prostředí téměř uprostřed obce. Pro potřeby výuky slouží tyto budovy – dvě hlavní budovy (Školní 88) - stávající ( 13 kmenových tříd, dvě odborné - z toho jedna počítačová) a nová  budova s devíti kmenovými třídami a dvěma odbornými učebnami. Dále pak kontejnerová přístavba, která slouží pro potřeby výuky 1.a 2.tříd a školní družiny.  K základní škole patří i moderní prostorná jídelna.

Tělocvičnu si škola pronajímá od místní organizace tělovýchovné jednoty Sokol. Od roku 2018 využíváme i přetlakovou halu vedle školy, a to od října do dubna.
Naši školu navštěvují děti z těchto obcí : Mukařov, Srbín, Žernovka, Babice, Louňovice, Vyžlovka, Doubravčice, Vojkov, Tehovec, Říčany, Svojetice, Doubek, Klokočná, Struhařov, Štíhlice . Autobusová zastávka pro školní autobus je přímo u hlavního vchodu do školy, nyní je pro větší bezpečnost žáků u zastávky vystavěn zpomalovací příčný práh a snížena rychlost vozidel.

Hlavní budovy (Školní 88) jsou  uprostřed parku, v areálu školy byla vysazena nová zeleň a v plánu jsou další úpravy ve spolupráci s obcí a říčanským muzeem.  V okolí školy je hřiště s umělým povrchem a fotbalové hřiště Sokola. Ve volném čase, ale i během výuky mohou žáci školy využívat volnočasové centrum s minigolfem a venkovní šachovnicí.
Va staré budově je umístěna kancelář ředitele a jeho zástupců, kmenové třídy I.stupně, odborná učebna počítačové techniky, učebna jazykové přípravy a školní knihovna.  Počítačová učebna byla zřízena v roce 2005 z dotace ministerstva pro místní rozvoj . Tato je vybavena serverem a 16 stanicemi, interaktivní tabulí a dataprojektorem s ozvučením. Během minulého školního roku škola pořídila v rámci projektu EU- Peníze do škol interaktivními tabulemi i další třídy . V šatnách jsou žákům k dispozici uzamykatelné  skříňky. Ve všech třídách je nastavitelný nábytek a tabule, většinou s keramickým a magnetickým povrchem. 

V nové školní budově se nachází 9 kmenových tříd pro II. stupeň, učebna počítačová a přírodovědná, sborovna a školní dílna.
Tato budova byla postavena díky dotacím z ministerstva financí a finančních prostředků obce Mukařov a spádových obcí.

Učební pomůcky jsou průběžně obnovovány a obměňovány, pro potřeby žáků jsou zakupovány také i moderní výukové programy, zejména pro výuku jazyků, ale i do jiných předmětů.
 


Do naší školy dochází  660 žáků z řady obcí viz. výše a 40 pedagogů. Ve škole pracuje jeden metodik prevence soc. patologických jevů, výchovný poradce . Všichni učitelé navštěvují kurzy ke zvýšení jejich kvalifikace v daném oboru, ale i kurzy pro práci s počítačem. Pedagogové úzce spolupracují s PPP v Hloubětíně při práci s dětmi se SPUCh. V rámci pedagogického sboru spolupracují učitelé jednotlivých předmětů v rámci metodických sdružení navzájem, dále pak jednotlivé třídy při zajišťování mimoškolních aktivit jako např. exkurze, výlety, branná cvičení apod. V naší škole se stal již tradicí každoroční ozdravný pobyt pro děti v italském Caorle, LVK nebo plavecký výcvik.
Rodiče našich žáků mohou školu navštívit v podstatě kdykoliv po dohodě s učiteli. Škola v rámci své prezentace pořádá každoročně jarmark (Vánoční nebo Velikonoční), školní ples a Školní akademii. Rodiče a široká veřejnost může též své názory, podněty a připomínky sdělovat i prostřednictvím diskusního fóra na webových stránkách školy.
Stravování žáků a učitelů zajišťuje vlastní školní jídelna s šesti zaměstnankyněmi. Obědy odebírá valná většina žáků a učitelů. Vybrat si mohou z nabídky dvou hlavních jídel. Platba a objednávky probíhají přes internet a čipový systém.Nově byla ve školní jídelně v rámci doplňkové činnosti zřízena služba stravování pro cizí strávníky. O provoz školy se stará pan školník a 6 paní uklízeček a administrativní pracovnice .
Škola úzce spolupracuje s mateřskými školami v okolí, Obecním úřadem v Mukařově, ale i s Policií ČR a sociálním odborem MÚ Říčany.

Energetický audit prokázal velké energetické ztráty hlavní budovy.
V současnosti je tato situace řešena vedením školy a zastupitelstvem obce.
Kontakty:
Tel - kancelář: 731 449 243
Tel - jídelna: 733 179 457

Datová schránka: tqtmp2q
Podatelna: zs-mukarov@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
Školní 88
251 62 Mukařov

IČ: 70986444
Bankovní spojení: 2701980426/2010
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy