logotyp

O škole Mukařov

Základní škola Mukařov

Základní škola MukařovZákladní škola Mukařov je úplná škola s 9 ročníky. Je umístěna v klidném prostředí téměř uprostřed obce. Pro potřeby výuky slouží tyto budovy – dvě hlavní budovy (Školní 88) - stávající ( 13 kmenových tříd, dvě odborné - z toho jedna počítačová) a  nová krásná budova s 8 kmenovými třídami a třemi odbornými učebnami. Dále pak kontejnerová přístavba, která slouží nově pro potřeby výuky 1.a 2.tříd a školní družiny.  K základní škole patří i moderní prostorná jídelna.

Tělocvičnu si škola pronajímá od místní organizace tělovýchovné jednoty Sokol. Od roku 2018 využíváme i přetlakovou halu vedle školy, a to od října do dubna.
Naši školu navštěvují děti z těchto obcí : Mukařov, Srbín, Žernovka, Babice, Louňovice, Vyžlovka, Doubravčice, Vojkov, Tehovec, Říčany, Svojetice, Doubek, Klokočná, Struhařov, Štíhlice . Autobusová zastávka pro školní autobus je přímo u hlavního vchodu do školy, nyní je pro větší bezpečnost žáků u zastávky vystavěn zpomalovací příčný práh a snížena rychlost vozidel.

Hlavní budovy (Školní 88) jsou  uprostřed parku, v areálu školy byla vysazena nová zeleň a v plánu jsou další úpravy ve spolupráci s obcí a říčanským muzeem.  V okolí školy je hřiště s umělým povrchem a fotbalové hřiště místních fotbalistů. Ve volném čase, ale i během výuky mohou žáci školy využívat volnočasové centrum s minigolfem a venkovní šachovnicí.
Va staré budově školy Mukařov je umístěna ředitelna,kancelář zástupců ředitelky, kmenové třídy I.stupně, odborná učebna počítačové techniky a učebna kazykové přípravy. Dále pak školní knihovna.  Počítačová učebna byla zřízena v roce 2005 z dotace ministerstva pro místní rozvoj . Tato je vybavena serverem a 16 stanicemi, dále interaktivní tabulí a dataprojektorem s ozvučením. Během minulého školního roku škola vybavila v rámci projektu EU- Peníze do škol další 3 třídy interaktivními tabulemi. Šatny jsou vybaveny skříňkami. Všechny třídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem a mají také nové tabule, většinou s keramickým a magnetickým povrchem. Do některých tříd jsou nainstalovány počítače s připojením na Internet.
V nové školní budově se nachází 8 kmenových tříd pro II. stupeň . Nově je v této budově zařízena druhá počítačová učebna, učebna přírodovědných předmětů, sborovna a školní dílna.
Tato budova byla postavena díky dotacím z ministerstva financí a finančních prostředků obce Mukařov a spádových obcí.

Učební pomůcky jsou průběžně obnovovány a obměňovány, pro potřeby žáků jsou zakupovány také i moderní výukové programy, zejména pro výuku jazyků, ale i do jiných předmětů.
 


Do naší školy dochází  660 žáků z řady obcí viz. výše a 40 pedagogů. Ve škole pracuje jeden metodik prevence soc. patologických jevů, výchovný poradce . Všichni učitelé navštěvují kurzy ke zvýšení jejich kvalifikace v daném oboru, ale i kurzy pro práci s počítačem. Pedagogové úzce spolupracují s PPP v Hloubětíně při práci s dětmi se SPUCh. V rámci pedagogického sboru spolupracují učitelé jednotlivých předmětů v rámci metodických sdružení navzájem, dále pak jednotlivé třídy při zajišťování mimoškolních aktivit jako např. exkurze, výlety, branná cvičení apod. V naší škole se stal již tradicí každoroční ozdravný pobyt pro děti v italském Caorle, LVK nebo plavecký výcvik.
Rodiče našich žáků mohou školu navštívit v podstatě kdykoliv po dohodě s učiteli. Škola v rámci své prezentace pořádá každoročně jarmark (Vánoční nebo Velikonoční), školní ples a Školní akademii. Rodiče a široká veřejnost může též své názory, podněty a připomínky sdělovat i prostřednictvím diskusního fóra na webových stránkách školy.
Stravování žáků a učitelů zajišťuje vlastní školní jídelna s šesti zaměstnankyněmi. Obědy odebírá valná většina žáků a učitelů. Vybrat si mohou z nabídky dvou hlavních jídel. Platba a objednávky probíhají přes internet a čipový systém.Nově byla ve školní jídelně v rámci doplňkové činnosti zřízena služba stravování pro cizí strávníky. O provoz školy se stará pan školník a 6 paní uklízeček a administrativní pracovnice .
Škola úzce spolupracuje s mateřskými školami v okolí, Obecním úřadem v Mukařově, ale i s Policií ČR a sociálním odborem MÚ Říčany.

Energetický audit prokázal velké energetické ztráty hlavní budovy.
V současnosti je tato situace řešena vedením školy a zastupitelstvem obce.
Další kontakty:
Telefon - 1.stupeň 734 449 421
Mobil – jídelna: 733 179 457
Mobil - vedoucí vychovatelka 734 303 203
Výchovná poradkyně
Mgr. Volíková denně do 16h:
kamila.volikova@zs-mukarov.cz
E-mail školní družiny : druzina@zs-mukarov.cz
E-mail: lukas.kohoutek@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov
Školní 88


251 62 Mukařov
IČO : 70986444
Bankovní spojení: 27-9627610217/0100
Mobil - ředitel: 731 449 243
Datová schránka: tqtmp2q
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy